Close

Aktuální vernisáž


V srpnu a září se nám sešly hned 2 výstavy. A mají hodně společného. Jejich autoři jsou z Dolních Dubňan a obě výstavy jsou velmi abstraktní a emočně zabarvené.

Na stěnách kavárny naleznete 16 VÝTVARNÝCH DĚL dětí 4. a 5. třídy ZŠ DOLNÍ DUBŇANY na téma ŠTĚSTÍ. Děti místo štětců používaly pravítka, špachtle i své vlastní tělo. Najdete mezi obrazy i ten, který vyjadřuje to Vaše štěstí?

Do výloh kavárny jsme instalovali výstavu originálních KERAMICKÝCH VÁZ pod názvem “Sandcastle” od umělce JANA HRŮZY, který v minulosti také navštěvoval ZŠ Dolní Dubňany. Popis výstavy začíná slovy: “Keramické vázy Sandcatle imitují spontánnost a iritují přesnost.” Nám přijdou kouzelné. 


Nechť se Vám výstavy líbí a třeba Vás i k něčemu tvořivému inspirují.

Tým KAVÁRNY na Zámecké

"ŠTĚSTÍ" v podání dětí ze 4. a 5. tříd na ZŠ Dolní Dubňany

JAN HRŮZA: SANDCASTLE

Slider Title

Short Excerpt

See More

JIŽ PROBĚHLÉ VERNISÁŽE

ROMAN KOŽNAR

Série snových velkoformátových fotografií přírody s názvem “DREAMY”

JAN KUDLÁČEK

Jedinečná výstava grafik a ilustrací moravskokrumlovského rodáka a akademického malíře, Jana Kudláčka. Doplněná o básně paní Evy Kopčilové.

DITA BINDOV HLOUŠKOVÁ

Tužkou kreslené portréty


JIŘÍ ZIMMERMANN

fotografie z cest blízkých i dalekých

MAREK ZÁSTĚRA : Obrazová Poezie aneb Jak Zvládnout Chorý Mozek

DAVID MULLER: fotografie

MICHAL NÁHLÍK

obrazy

RADKA FILIPOVÁ a ŠÁRKA ŠŤASTNÁ

MARIE DOČKALOVÁ

JAN HRŮZA

ŽÁCI ZŠ KLÁŠTERNÍ

HANA HAVLÍČKOVÁ

Svět za oponou

JIŘÍ ZIMMERMANN

Zámek v Moravském Krumlově ve fotografiích

Uspořádání výstav a vernisáží

Prostory kavárny využíváme i pro uspořádání výstavy fotografií či obrazů.
Umožňujeme začínajícím regionálním umělcům uspořádat vernisáž pro širokou veřejnost. Případný prodej vystavovaných děl je možný přes kontakt uvedený vystavovatelem. 

Máte-li zájem o uspořádání výstavy, ozvěte se nám na:
kavarna@kavarnanazamecke.cz

© 2018 KAVÁRNA Na Zámecké. Zámecká 3, 672 01 Moravský Krumlov